Hitta SMS lån – en jämförelsesajt

Hitta SMS lån – en jämförelsesajt

Ibland kan det finnas ett behov av att ta ett så kallat sms lån. Grejen med denna typ av lån är att de ofta har en hög ränta och kort löptid. Men sedan finns det ju olika aktörer, med olika villkor, så för att kunna välja det bästa alternativet, så är det ju rätt smart att jämföra dem mot varandra. Det kan du göra på Hitta SMS lån som är en smart jämförelsesajt som även kan hjälpa till att förmedla ett lån till dig.

Du bör dock vara medveten om att de allra flesta sms lån tillhör högskostnadskrediter. Det innebär att de har en hög ränta.

Vad gäller för högkostnadskrediter?

Idag finns det särskilda regler för de lån som tillhör högkostnadskrediter. Även om de allra flesta långivare kan bestämma själva hur hög ränta kan vara och vad för avgifter som ska tas ut, så är det inte så för just högkostnadskrediter. Sedan 1 september 2018 har man satt särskilda regler för hur hög räntan och olika tillkommande kostnader får vara.

Dessa regler innebär att den nominella räntan får högst vara 40 procentenheter över referensräntan och samma siffror gäller för dröjsmålsräntan. Sedan är det även så att kostnaden för lånet får högst vara lånebeloppet gånger två. Alltså får det inte vara högre än det dubbla lånebeloppet. Enligt reglerna får en högkostnadskredit inte heller ta ut engångsavgifter som dröjsmålsavgift eller förseningsavgift. Sedan är det så att den effektiva räntan, den har inget räntetak, utan kan vara hur hög som helst.

När bör man undvika att ta ett sms lån?

Om det är så att du varje månad har det svårt att få ihop din ekonomi, så kan det vara dumt att addera ytterligare kostnader genom ett sms lån. Du bör inte heller ta ett lån för att betala av ett annat lån. Det gör det bara till en ond cirkel. Ett sms lån bör inte heller tas för att användas till ren konsumtion eller till spel.

När kan det vara bra att ta ett sms lån?

Ibland kan det vara ett måste att hitta sms lån för att lösa en oväntad utgift, som du själv inte har pengar till. Kanske du är mitt emellan två löner, men måste akut till tandläkaren eller laga bilen som rasat. Då kan det vara en bra nödlösning att ta ett sms lån. Dock är det ju bra att ha den ekonomin så att du klarar av att betala tillbaka det du lånat. De flesta sms lån har en kort löptid, på 30–90 dagar. Dock finns det en del aktörer som har längre löptid än så. Men då är det bra om du räknar på det och jämför var du kommer att betala totalt, med räntekostnader och amorteringar.

Spara undan pengar

Något alla bör göra, det är att spara undan pengar, gärna på flera sätt. Du bör dels ha ett buffertsparande, för oväntade utgifter. Dels bör du även ha ett så kallat målsparande, som är pengar du kan använda för en resa, eller något du vill köpa!

Comments Off

You may also Like